Parapsychologie

De parapsychologie is een zijtak, een grensgebied, van de empirische psychologie die het bestaan en de oorzaken van parapsychische vermogens onderzoekt, alsook de mogelijkheid van een leven na de dood. Met parapsychische verschijnselen – het onderwerp van de parapsychologie – worden de door levende wezens veroorzaakte verschijnselen bedoeld die niet verklaard kunnen worden door de natuurwetten en -krachten.

Hoewel sommige deelgebieden inmiddels door de empirische wetenschap algemeen zijn aanvaard, blijft een aantal soms toch omstreden. Algemeen wordt gesteld dat parapsychologie en haar deelgebieden aan de rand van of buiten de reguliere psychologie worden geplaatst. De reguliere psychologie baseert zich uitsluitend op laboratoriumonderzoek en wetenschappelijk aanvaarde methodiek.

Hieronder volgen de deelgebieden die vallen onder parapsychologie. Indien er een of meerdere consulenten binnen IPaNaS actief zijn, vindt u de contactgegevens van de consulent(en) in kwestie beneden aan de pagina.

Comments: 0

Leave a Reply