Traditionele geneeskunde, wat is dat nu precies?

Grote groepen mensen noemen de tegenwoordige farmaceutische industrie “traditionele geneeskunde”. Echter, de traditionele geneeskunde is die waarbij het medicijn uit de natuur wordt gehaald. De natuur is immers traditioneel, in tegenstelling tot de laboratoria waar de echte medicijnen als basis voor synthetisch geproduceerde pillen en zalfjes worden gebruikt.
We zullen daarom de term “traditionele geneeskunde” alleen nog moeten gebruiken als zij wordt gebezigd door homeopaten, accupuncturisten, hollistische genezers en andere natuurgenezers.

De huidige medische wereld is een industrie, en moet als zodanig worden genoemd. Er zitten bedrijven achter als Bayer en Merck. De farmaceutische industrie. Farmaceuten zijn in feite alchemisten, en alchemie maakt zeer zeker geen onderdeel uit van de traditionele geneeskunde. Immers, een farmaceut haalt een werkzame stof uit een plant, verandert de samenstelling en synthetiseert die zodanig dat het geen natuurlijk product meer is. Alchemisten veranderen eveneens de samenstelling van een object – overigens zonder de in het object aanwezige bestanddelen te veranderen.

De omschrijving van “traditie” luidt als volgt:

Een gebruik of gewoonte die van de ene generatie op de andere wordt doorgegeven. De functie hiervan is het in stand houden van de stabiliteit in een samenleving. Het gaat hierbij om een overlevering van kennis over bepaalde informatie, waarbij natuurwetten de grondslag vormen.

Traditie gaat dus over de overlevering van kennis, niet zelden van generatie op generatie. In vroeger tijden gebeurde dit van vader op zoon, of van moeder op dochter – afhankelijk van de wijze van informatie. De kennis van de werkelijke traditionele geneeskunde is van generatie op generatie gebruikt delen van de geneeskrachtige plant zelf en kent middelen tegen elke kwaal. Deze methode is duizenden jaren oud, en dient daarom de werkelijk traditionele geneeskunde te worden genoemd.

Comments: 0