Synchroniciteit

synchronicity-isSynchroniciteit treedt op als twee of meer gebeurtenissen vrijwel gelijktijdig plaatsvinden, die op het eerste gezicht niets met elkaar te maken hebben, maar voor degene die ze ervaart wel verband met elkaar hebben. Anders dan bij causaliteit, waarbij de ene gebeurtenis vooraf gaat aan een andere gebeurtenis (oorzaak en gevolg), kunnen de gebeurtenissen bij synchroniciteit worden ervaren als “toeval”. Echter, als meerdere van deze toevalligheden optreden, kan het zijn dat er toch een verband is tussen de gebeurtenissen, terwijl er dus geen direct causaal verband te ontdekken valt.

Het begrip synchroniciteit is in 1930 geformuleerd door Carl Gustav Jung. Hij zag het verschijnsel als een ander verklaringsmodel, naast causaliteit. Synchroniciteit stelt causaliteit niet ter discussie en is ook niet bedoeld om ermee te concurreren. Het is in feite een model om gebeurtenissen op een andere manier te groeperen namelijk onder hun betekenis.

Synchroniciteit treedt niet alleen op door verschillende momenten op een bepaald tijdstip aan elkaar te koppelen (hoewel het momentum wel meespeelt), maar is ook een instrument om te bepalen wat voor de persoon in kwestie zinvol is op dat moment. Diverse elementen en gebeurtenissen komen dan samen op dat moment, zonder dat een direct verband waarneembaar is.

Het fenomeen wordt onder andere gebruikt om gebeurtenissen via de I Ching, astrologie, numerologie, tarot, buitenzintuiglijke waarnemingen en alternatieve therapieën te verklaren.

Comments: 0

Leave a Reply