De vijf Elementen

Alles in de natuur is terug te leiden naar vijf elementen. De Chinese astrologie werkt bijvoorbeeld met deze vijf elementen, maar ook in de Feng Shui, de Tarot en de I Ching komen deze elementen weer terug. Ook de westerse astrologie bedient zich steeds meer van deze elementen. Deze elementen zijn:
Water
Vuur
Aarde
Wind of Hout
Ether
Vooral in de Chinese astrologie wordt het element Ether vervangen door het element Metaal.

Element Water

Water doorstroomt alles, water bevrucht alles, zonder water is er geen leven, is alles dor en verstard, dus water brengt leven in de energie van de Aarde. Verder horen bij Water de volgende trefwoorden:
Gevoel, verlangen, gehechtheden, bezit, emotie, vruchtbaarheid , moederschap, verborgen, reiniging (door doop), meer geloof dan begrip, weten door voelen, verdriet, geluk.

Element Vuur

Vuur wil graag de baas zijn, het is ook heel besluitvaardig en zelfverzekerd. Vuur kan anderen enthousiast voor iets maken. Het is ook een element wat uit is op macht en veel risico neemt. Vuur is ongeduldig en heeft aanleg tot egoïsme. Verder horen bij Vuur de volgende trefwoorden:
Activiteit, spontaniteit, passie, vervoering, , liefde/Goddelijke wil, begeren, hopen, enthousiasme, levenslust, wil, wilsimpulsen, bedoeling, stuwkracht, geest, moed en durf.

Element Aarde

Het element aarde is behoudend, gedisciplineerd, serieus en betrouwbaar en heeft vaak een starre kijk op het leven. Het zijn de managers en de wetenschappers onder ons, gericht op duurzame resultaten. Aarde kan zich niet goed in anderen verplaatsen. Bij Aarde horen verder de volgende trefwoorden:
Daden, feiten/ dingen en gebeurtenissen, zaken, concreet zijn, bezwaren, traagheid, stoffelijkheid, materieel, praktisch, aards.

Element Wind/Hout

Het element hout heeft een brede belangstelling en weet anderen tot samenwerking te brengen. Hout is meelevend en welwillend, het schenkt en ontmoet vertrouwen. Hout staat in verband met creativiteit en enthousiasme, met talenten en goeie ideeën. Bij Wind/Hout horen de volgende trefwoorden:
Empathie en vertrouwen, lente, zien, groei, persoonlijke ontwikkeling

Ether

Het element ether geeft een onbuigzame en resolute inborst. Dit element wordt gedreven door sterke gevoelens en een groot doorzettingsvermogen. Het streven is gericht op onafhankelijkheid, niet zozeer op materiële zaken. Ze kunnen zich moeilijk aan anderen aanpassen. Ether is verbonden met de volgende trefwoorden:
Onderbewustzijn, het Onbekende, ziel, horen, geluid, onstoffelijkheid, etherisch lichaam

Comments: 0

Leave a Reply