Astrale projectie

Astrale projectie, ook wel astraal reizen of uittreding genoemd, wordt gebruikt als term voor een paranormaal verschijnsel waarbij het zogenaamde astraallichaam of ook wel ziel genoemd, uit het lichaam zou treden. De ziel zou het lichaam verlaten en bewust door verschillende aardse en astrale dimensies ‘reizen’. Het uittreedproces gaat gepaard met diverse fysieke en astrale sensaties als het horen van suizingen en knallen, een tintelend en ‘los’ gevoel in het lichaam en (erotische) prikkeling van de chakra’s.

Uittredingen zijn in zekere zin verwant aan lucide dromen, aangezien beide fenomenen gepaard gaan met een sterk bewustzijnsgevoel. Uittredingen behoren echter tot het domein van de niet altijd serieus genomen parapsychologie, terwijl de lucide droom een door de wetenschap aanvaard fenomeen is.

Gebruikers van bepaalde hallucinogene (vooral dissociatieve) drugs melden ook ervaringen van uittreding tijdens hun trip.

Een bijna-doodervaring (BDE) zou als een uittreding met een tijdelijk karakter begrepen kunnen worden terwijl de dood als een uittreding met permanent karakter verondersteld kan worden.

Comments: 0

Leave a Reply