9 principes van energie

Hieronder volgen de 9 principes van energie, ook wel de 9 principes van creatie genoemd.

  1. Connectiviteit: alles is verbonden, en alles is één
  2. Spiegeling: zo beneden, zo boven
  3. Mobiliteit: alles is in beweging, niets is statisch. Alles vibreert tussen minimum en maximum
  4. Polariteit: tegenstellingen zijn gelijkwaardig, doch verschillend. Alles heeft zijn tegenpool. Er bestaat geen absolute aan slechts één zijde.
  5. Studie: door de munt te bestuderen, vindt men de aartsengel (door iets vanuit alle zijden (perspectieven) te bestuderen kan men de oorsprong/waarheid ontdekken)
  6. Ritme: alles heeft zijn top en basis; de energie beweegt zich continu ertussenin
  7. Causaliteit: niets gebeurt toevallig of uit zichzelf. Toeval bestaat niet en alles is gepland
  8. Evolutie: mannelijk en vrouwelijk bestaan samen in alles → yin/yang; de seksuele energie is de principiële schepper en verwoester
  9. Synchroniciteit: Alles is geest → mentalisme → waarheid; oneindige geest → mentale schepping

Comments: 0

Leave a Reply